Ta strona wymaga pluginu flash aby działać poprawnie.
 
 

Lanco Solutions
ul.Broniewskiego 77/220
01-865 Warszawa
NIP: 524-242-50-65


Ta strona wymaga pluginu flash aby działać poprawnie.
 
 
Biznes plany

Biznes plan jest podstawowym dokumentem wymaganym od podmiotów gospodarczych lub osób fizycznych pragnących założyć działalność gospodarczą chcących pozyskać środki finansowe z banku, innej instytucji finansowej lub od potencjalnych akcjonariuszy. Istotne jest zatem, że biznesplan jaki tworzysz ma największe znaczenie właśnie dla Ciebie. Wynika to bezpośrednio z faktu, iż banki, agencje, urzędy i inne podmioty finansujące przedsięwzięcia gospodarcze otrzymują ich bardzo wiele. Konieczne jest więc wyróżnienie się na tle innych aplikacji i uzyskanie aprobaty instytucji do której aplikujesz.

Opracowywane przez nas biznes plany są kompleksowe, rzeczowe i obejmują wszystkie czynniki niezbędne do oceny przewidywanej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa po wdrożeniu danego przedsięwzięcia. Opieramy się przy tym na nowoczesnych metodach analizy rynku, analizy finansowej i strategicznej. Popieramy opis przedsięwzięcia niezbędnymi danymi liczbowymi na każdym możliwym etapie danego biznes planu.

Typowy biznes plan ma następującą strukturę:
- Wstęp
- Krótka prezentacja organizacji
- Analiza otoczenia
- Analiza organizacyjna firmy
- Analiza strategiczna
- Plan działania :

     - Techniczny
  
   - Organizacyjny
  
   - Marketingowy
- Analiza finansowa
- Podsumowanie i wnioski

Aby zamówić profesjonalny biznes plan, skontaktuj się z nami